GALATASARAY S.K. ATAŞEHİR SPOR OKULLARI ÖĞRENCİ KAYIT SÖZLEŞMESİ

TANIMLAR:
Madde 1:Bu sözleşmede adı geçen;
Şirket: GALATASARAY S.K. ATAŞEHİR SPOR OKULLARI’nı,
Spor Okulu: Öğrencinin öğrenim görmek istediği Galatasaray S.K Ataşehir Spor Okulları’na bağlı şubeleri,
Veli: Spor Okullarında öğrenim görmek isteyen sporcunun her türlü yasal durum ve davranışından sorumlu olan sözleşmenin sonunda adı ve soyadı belirtilen kişiyi belirtir.
KAYIT İLE İLGİLİ ESASLAR:
Madde 2 : Spor okuluna kayıt , sporcu velisinin müracaatı ile yapılır.
Madde 3:Kayıt yaptıran sporculardan mevzuat gereği belgeler istenir.
Sağlık Belgesi
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2 adet fotoğraf

Madde 4: Spor Okuluna kayıtlı sporcuların ilgili programlara devam etmesi temel esastır. Devamsızlık yapılması durumunda Spor Okulu tarafından sporcu velisine SMS veya telefonla bildirilir.
Madde 5: Spor Okuluna kayıtlı sporcuların devamsızlık yapması velinin ödeme yükümlülüğünü etkilemez. Veli; sporcunun kaydının silinmediği sürece, devam etsin veya etmesin kayıtlı olduğu programın ücretini ödemekle yükümlüdür.
İNDİRİM İLE İLGİLİ ESASLAR
Madde 6: Spor Okulunda uygulanacak programların ücretlerini ve yapılacak indirim ve kampanya oranlarının şirket yönetim kurulu belirler.
Madde 7: Ücret indirimi şirket yönetim kurulunun yetkilendirdiği kişiler tarafından belirlenen şartlar ve oranlar doğrultusunda yapılır. İndirim şartlarını taşıyamayanlara indirim yapılmaz.
KAYIT SİLME VE ÜCRET İADESİ
Madde 8: Kaydı silinecek sporcunun Spor Okuluna herhangi bir borcunun bulunmaması gereklidir. Borçlu sporcunun borcu tahsil edildikten sonra kaydı silinir.
Madde 9: Eğitim dönemi içinde kayıt sildirmek isteyen sporcu için, velisinin yazılı müracaatı gereklidir. Müracaat sonrası şirket yetkilisi tarafından kayıt silme gerekçesi incelenerek kayıt silinir.
Madde 10: Kayıt silme tarihi, ilgili müracaat dilekçesinin spor okuluna ulaştığı tarihtir.
Madde 11: Spor okulundan ayrılan sporcuların ayrılış tarihinden sonraki aylara, günlere ve saatlere isabet eden ödenmiş ücretleri yasal kesintiler düşüldükten sonra (KDV + Kredi Kartı komisyonu vs.) iade edilir.
Madde 12 : Zorunlu sebep göstermeksizin cayma ile ilgili veli tarafından sözleşmenin tek taraflı fesih halinde ise, bu sözleşmenin 8. Maddesinde belirtilen giderler ile spor okulunun zorunlu olarak yaptığı giderler ödenecektir.
MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER İLE İLGİLİ ESASLAR
Madde 13: Spor Okulu ücretinin peşin veya aylık taksitler halinde ödenmesi esastır. Aylık ödemeler her ay’ın ilk haftası, 1-5 tarihlerinde yapılmaktadır. Peşin Ödemede kayıt sırasında ödemenin tamamı veya bir kısmı alınır.
Madde 14: Zamanında yapılmayan ödemeler için veliye 15 gün süre verilir. Bu süre sonunda ödeme yapılmamışsa, şirketin sunduğu eğitim hizmetleri durdurulur ve tahsilat için yasal takibat başlatılır.
SÜRE ;
Madde 15: Spor Okulumuzda eğitim dönemi ( …………………) ayında başlayıp ( ……………… ) ayında sona erecektir.
TAAHHÜT :
Madde 16 : Galatasaray S.K. Ataşehir Spor Okullarına yukarıdaki tarihler arasında verilecek eğitim programı hizmeti karşılığında ( ……………………………………………………………………………………. )TL ödenmiş olup , ( ………………………………………………………………………………… )TL ödenecektir. Ödeme bilgileri kayıt formunda belirtilecektir.
ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ :
Madde 17: İhtilaf vukuunda bu sözleşmeden doğabilecek tüm anlaşmazlıklarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra dairelerinin yetkili olduğunu kabul ederim.
İş bu kayıt sözleşmesi 17.maddeden ibaret olup , tüm hükümleri tarafımızca eksiksiz olarak okunmuş ve herhangi bir tereddüdüm olmaksızın anlaşılmış, tamamen hür irade ve arzumla yukarıdaki ikaz çerçevesinde sözleşme şartlarını kesin olarak kabul ediyorum. İş bu sözleşmenin bir nüshası tarafıma teslim edilmiştir.

ÖĞRENCİ ADI VE SOYADI :

VELİ ADI VE SOYADI :
İMZA :

GALATASARAY SK ATAŞEHİR SPOR OKULU
İMZA :

Galatasaray Spor Okulları Sizi Arasın!

* Gün içerisinde arayıp bilgilendireceğiz.

Gün
Saat
Dakika
Saniye

SINIRLI KONTENJAN DOLMAK ÜZERE

  • Basketbol
  • Voleybol
  • Cimnastik
  • Yüzme
  • Tekvando
  • Zumba
  • Drama