İLETİŞİM | Galatasaray Ataşehir Spor Okulları

Spor Sağlıktır!

ATAŞEHİR ASLANLARI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısının, dernek merkezinde 26/06/2021 tarihinde, saat 17:00’de salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 10/07/2021 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.
Tüm üyelerimize duyurulur.

 ÇAĞRI ÇAĞAL
Yönetim Kurulu Başkanı

Gündem :

Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması,
Başkanın açılış konuşması
Saygı Duruşu. İstiklal Marşının okunması.
Divan heyetinin seçilmesi
Gelir- gider durumu ve faaliyet raporu ile denetim raporunun okunması
Yönetim Kurulunun ibrası
Dernek Organlarının seçilmesi
Diğer yazılı ve sözlü önergeler ile dilek ve temennilerin görüşülmesi
Kapanış.

GALATASARAY ATAŞEHİR SPOR OKULLARI İLETİŞİM FORMU